WAT IS AIKIDO
Aikido is van oorsprong een Japanse krijgskunst tevens een
bewegingsleer, ontwikkeld uit verschillende traditionele
vechtstijlen.
Aikido beoefend als zelfverdedigingskunst waarbij in principe
geen slagen, stoten of trappen worden gebruikt. Het doel is dat
de eventuele tegenstander tijdelijk wordt geïmmobiliseerd en
indien nodig gecorrigeerd zonder daarbij lichamelijk letsel toe
te brengen.
De effectiviteit van aikido berust niet op spierkracht maar op
het optimale gebruik van de kracht en beweging van de
tegenstander. Het ontwikkelen van de juiste houding (fysiek
maar ook mentaal), van een efficiënte beweging vanuit je
lichaamcentrum, van snelheid, timing, balans en van innerlijke
levenskracht is daarvoor essentieel. Verder zijn vooral de
vloeiende en vaak cirkelvormige bewegingen en dynamiek
kenmerkend voor aikido.


OORSPRONG
Oorspronkelijk werd Aikido “Daito Ryu Aiki Ju
Jutsu” genoemd. Ju Jutsu kent vele vormen
en in vroegere tijden waren er in Japan vele
scholen en leraren.
Morihei Uyeshiba (1883 - 1969) besteedde er
zijn hele leven aan om de verschillende technieken zodanig te
leren, dat hij tot de meest bekwame beoefenaar van deze
kunst ging behoren.
Daito Ryu Aiki Ju Jutsu werd doorgegeven door een van de
Aizu’s samurai’s aan de familie Takeda. Morihei Uyeshiba
leerde het van de zevende generatie van deze familie m.n.
Sokaku Takeda (1860-1943).
Een van zijn eerste en meest belovende leerling was Kenji
Tomiki die als eerste de 8e dangraad kreeg uitgereikt.


TOMIKI AIKIDO
Kenji Tomiki (1900 - 1979) is de grondlegger
van het Tomiki aikido, de enige vorm die naast
de traditionele oefenwijze van kata (= vorm)
een sport kent namelijk de randori (= vrije
oefening) aikido.
De randori methode omvat een beperkt aantal,
voor de sport geschikt gemaakte technieken.
Deze oefenwijze heeft tot voordeel dat men
aikido begint te leren met betrekkelijk
eenvoudige technieken. Dat is ook uit het oogpunt van
zelfverdediging een goede zaak.
De randori methode in aikido gaat uit van 17 basis technieken,
welke de essentie bevatten van “atemi waza” (slagtechnieken)
en “kansetsu waza”(buigen en draaien van gewrichten). De
vrije oefening verhoogt de vaardigheid in onverwachte
situaties, zowel in wedstrijden als bij de zelfverdediging.
Deze methode vergemakkelijkt het aanleren van de “ koryu-no-
kata” (series technieken oude stijl).